Konsulttjänster från Edinkonsult:

Krav

 • Kravanalytiker
 • Kravledare
 • Kravställning IT-upphandling
 • Kravställning offentlig IT-upphandling (LOU, LUF)
 • Metodstöd - krav
 • Processutvecklare - kravprocess
 • Verksamhetsanalytiker
 • Workshopledare

Tjänster / Services

 • Definition av tjänsteerbjudande
 • Framtagande av Service Level Agreement (SLA)
 • Tjänstepaketering - Service Strategy
 • Tjänsteutveckling - Service Design

 


 
stäng