Arbetssätt

 

Edinkonsult är helt oberoende och inte knutet till några speciella verktyg eller metoder. Jag utgår alltid ifrån kundens egna metoder och miljöer samt  den mognadsnivå där kundens organisation för närvarande befinner sig. Jag anser att min uppgift som konsult är att rekommendera den lösning som är bäst lämpad för varje enskild kund.

 

       

Toolbox.JPG

   

 


 

Metoder och standarder

PMBOK

PROPS/XPLM

Configuration Management (CM)

CMMI

BABOK

 

 


 
stäng